Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Сунай Алиев ул. "Малина" №16, бл. 138, вх. А, ет. 1, ап. 2, гр. Пловдив

ДО

СУНАЙ АЛИЕВ

УЛ.” МАЛИНА” № 16, БЛ.138,

ВХ.А, ЕТ.1, АП.2

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с непотърсено от Вас писмо, следва да се явите в Администрацията на Район „Източен“ – гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №274, служба „Жилищно настаняване“, гише №8 в 14 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение за получаване на писмо с изх. №5300-255/1/06.02.2024г.

 

 

 

Изготвил:

Валентина Тодорова

Гл. специалист „ ЖН“