Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Рашко Атанасов, ул."Крайречна" №34, бл.4054а, вх.А, ет.1, ап.4, гр. Пловдив