Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Пенка Трайкова, ул."Крайречна" №6, южна страна на бл.4050, гр. Пловдив