Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Пенка Трайкова, ул. "Крайречна" №6, Южна страна на бл.4050, гр. Пловдив