Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Невенка Карагьозова, ул."Крайна" №15, бл.4058б,вх.А, ет.1, ап.3, гр.Пловидив