Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Фанка Ангелова, ул. "Славия" №11, бл. 144, вх. Г, ет. 3, ап. 5, гр. Пловдив

ДО

ФАНКА АНГЕЛОВА

УЛ.” СЛАВИЯ” № 11, БЛ.144,

ВХ.Г, ЕТ.3, АП.5

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с непотърсено от Вас писмо, следва да се явите в Администрацията на Район „Източен“ – гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №274, служба „Жилищно настаняване“, гише №7 в 14 дневен срок от публикуването на настоящето съобщение за получаване на писмо с изх. №5300-255/1/07.02.2024г.

 

 

 

Изготвил:

Златка Георгиева

Ст. специалист „ ЖН“