Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Александър Дюлгярски, ул. "Крайречна" №28, бл.4054, вх.Б, ет.7, ап.20, гр.Пловдив