Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №1 на основание чл.80, ал.2 от НРПУРОИ до Пенка Трайкова