Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД 24ОА-10/04.012024Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВ. 5 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК", ГР. ПЛОВДИВ