Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 525 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив