Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 3-нов по плана на МФЗI "Изток", гр. Пловдив