Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 1Б по плана на кв. "Ландос", гр. Пловдив