Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 1 по плана на ииз - IV част - Пловдив