Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП – ПР за част от кв. 7 по плана на кв. „Изгрев”, гр. Пловдив