Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв. "Изгрев", "Източна индустриална зона" IV част, кв."Изгрев изток", кв."Ландос", кв. "Дружба", гр. Пловдив и ПУР на ул."Крайна", ул."Бъндерица", ул. "Ландос", ул."Удроу Уилсън" от о.т. 57 до о.т. 8 и схеми на инженерната инфраструктура - част В и К, Пътна, Електро и Трансформация на собственост