Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР НА ЧАСТ ОТ КВ. "ИЗГРЕВ", "ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА" IV ЧАСТ, КВ."ИЗГРЕВ ИЗТОК", КВ."ЛАНДОС", КВ. "ДРУЖБА", ГР. ПЛОВДИВ И ПУР НА УЛ."КРАЙНА", УЛ."БЪНДЕРИЦА", УЛ. "ЛАНДОС", УЛ."УДРОУ УИЛСЪН" ОТ О.Т. 57 ДО О.Т. 8 И СХЕМИ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ЧАСТ В И К, ПЪТНА, ЕЛЕКТРО И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТ