Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП - План за регулация на част от кв. 7 по плана на кв."Изгрев" в обхват УПИ I - зеленина.