Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ II -514.304, зеленина и УПИ V -514.225 за източно православен храм от кв. 4 по плана на жк " Отдих и култура", гр. Пловдив