Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на част от кв. 18 г по плана на кв. "Христо Ботев - Север", гр. Пловдив