Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I - комплексно застрояване от кв.363 - нов, 259 - стар по плана на кв. "Триъгълника", гр. Пловдив