Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ-I ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ И ЗЕЛЕНИНА ОТ КВ. 18Г ПО ПЛАНА НА КВ. "ХРИСТО БОТЕВ СЕВЕР", ГР. ПЛОВДИВ