Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 19 - нов по плана на МФЗ "Изток" - гр. Пловдив