Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП , ПИ 530.2271