Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 2 по плана на ИИЗ-IV част - Пловдив

Проект за изменение на ПУП – ПР за част от кв. 7 по плана на кв. „Изгрев”, гр. Пловдив

ПУП-План за регулация и застрояване на част от кв. 3-нов по плана на МФЗI "Изток", гр. Пловдив

ПУП-ПРЗ в МФЗ "Изток"

ПУП - Община Раковски

Одобрена В и К схема към ПУП

Проект за изменение на ПУП - План за регулация за част от кв. 7 по плана на кв. "Изгрев" гр. Пловдив

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 2 по плана на кв. "ИИЗ - IV част" гр.Пловдив

Проект за изменение на ПУП - План за регулация на част от кв. 7 по плана на кв."Изгрев" в обхват УПИ I - зеленина.

Обявление - проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на чат от кв. "Изгрев" в обхват ПИ 56784.526.138 и ПИ 56784.526.249