Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв. 3 - нов по плана на МФЗ "Изток" - гр. Пловдив