Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 3 - НОВ ПО ПЛАНА НА МФЗ "ИЗТОК" - ГР. ПЛОВДИВ