Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобрена В и К схема към ПУП