Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от кв. 2 - нов по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив - до "Краго" ЕООД