Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление - проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на чат от кв. "Изгрев" в обхват ПИ 56784.526.138 и ПИ 56784.526.249