Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Устройствен правилник на администрацията на район

Устройствен правилник на администрацията на район "Източен"