Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Предварителен проект за изменение на ОУП на Община Пловдив