Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на  СПО за търговия и услуги  в УПИ I- комплексно застрояване, за магазин, ресторант и кафе-сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. „Дружба“-  на гр. Пловдив .    

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че с 

 

    Протокол № 4 т. 16 от 03.06.2021г. на РЕСУТ при район „Източен“ е разгледана схема за разполагане на  СПО за търговия и услуги  в УПИ I- комплексно застрояване, за магазин, ресторант и кафе-сладкарница, трафопост и озеленяване, кв. 3 по плана на кв. „Дружба“-  на гр. Пловдив .    

 

   Може да се кандидатства за следния обект:

 

  1. СПО №1   с площ 30.00кв.м  

     

 

     Справки могат да се правят всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. на офис № 2/ стопански дейности/ на район „Източен“, бул. „Шести септември“ № 274 , гр. Пловдив.

 

  Заявления за ползване на място общинска собственост чрез поставяне на стационарен преместваем обект по одобрена схема се подават на офис № 4-деловодство от  08:30ч. на  26.04.2024г.  до  17:00ч. на   09.05.2024г.

 

Качено на информационното табло на  25.04.2024г. и публикувано на електронната страница на район „Източен“ .