Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема за разполагане на СПО, разрешение за павилион №7 в УПИ I - за комплексно жилищно строителство, кв.12, по плана на кв. "Изгрев", гр. Пловдив