Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед 21ОА-2239/19.08.2021г.