Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за инвестиционно предложение от "Ава Хидравликс" ООД: "Обособяване на площадка за производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба и текстилни отпадъци в съществуващо производствено хале"