Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободни позиции за следните длъжности:

ОБЯВА №1

ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ, ОБСЛУЖВАНЕ, ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОМА И ДР. НА ПОТРЕБИТЕЛИ -  ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ:  СРЕДНО

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ПРИТЕЖАВА ПСИХИЧЕСКА НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ХОРА НАД 65г.ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ДРУГИ: 

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок – до 30.11.2017г. с тримесечен изпитателен срок в полза на работодателя

РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно – 6ч./ден. Работата е свързана с обслужване на повече от един потребител дневно, съгласно предварително изготвен седмичен график

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ:  09.01.2017г.
ДО: 13.01.2017г.вкл.
В СГРАДА НА: Район „Източен”, деловодство, стая № 23
АДРЕС: гр. Пловдив, ул. \" Лев Толстой \" №2
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ:  09.01.2017г.

Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване

Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидатите, които ще бъдат  назначени на обявените длъжности.


ОБЯВА №2

ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ, ОБСЛУЖВАНЕ, ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОМА И ДР. НА ПОТРЕБИТЕЛИ -  ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ:  СРЕДНО

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ПРИТЕЖАВА ПСИХИЧЕСКА НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ХОРА НАД 65г.ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ДРУГИ:  

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок – до завръщане на титуляр

РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно – 6ч./ден. Работата е свързана с обслужване на повече от един потребител дневно, съгласно предварително изготвен седмичен график

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ:  09.01.2017г.
ДО:  13.01.2017г.вкл.
В СГРАДА НА: Район „Източен”, деловодство, стая № 23
АДРЕС: гр. Пловдив, ул. \" Лев Толстой \" №2
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ:  09.01.2017г.

Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване

Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидатите, които ще бъдат  назначени на обявените длъжности.

 

Свобода Тафрова-Техн.сътрудник по проект "Независим живот-Район "Източен"