Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност: "Психолог"

 1. ДЛЪЖНОСТ:  ПСИХОЛОГ
 2. БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
  МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 17.10.2016г.
 3. МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1
 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА  ДЕЙНОСТИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА, КОНСУЛТАТИВНА И ОБУЧАВАЩА ДЕЙНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ- ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦЕНТЪРА
 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
 6. ОБРАЗОВАНИЕ:  ВИСШЕ-  БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР
 7. СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:  ПСИХОЛОГИЯ, ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ, КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ;  ПСИХОЛОГ
 8. ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:  ОПИТ  ПО СПЕЦИАЛНОСТТА  - 1г.
 9. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ПРИТЕЖАВА ПСИХИЧЕСКА НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ХОРА НАД 65г.ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ДРУГИ:
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок  –  до 30.11.2017г. с тримесечен изпитателен срок в полза на работодателя
РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно – 76 ч. месечно /от 2 до 4 часа дневно/. Работата е свързана с обслужване на служители и  потребители, съгласно предварително изготвен седмичен график.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 13.10.2016г.
ДО: 19.10.2016г.
В СГРАДА НА: Район „Източен”, деловодство, стая № 23
АДРЕС: гр. Пловдив, ул. " Лев Толстой " №2
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 12.10.2016г.
Забележка!

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване.
Свидетелство за съдимост и Карта за предварителен медицински преглед  ще  се изискват  допълнително от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.