Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност: "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност: "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"

ДЛЪЖНОСТ: ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТО НА РАБОТА: ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БИТОВИ И СОЦИАЛНИ УСЛОВИЯ , ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНА- ТЕКУЩО И ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ; ЗАКУПУВАНЕ НА ВЕЩИ И СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ И ДР. НА ПОТРЕБИТЕЛИ - ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНО, СРЕДНО

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ПРИТЕЖАВА ПСИХИЧЕСКА НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ХОРА НАД 65г. ВЪЗРАСТ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

ДРУГИ:

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок – до 30.11.2017г. с тримесечен изпитателен срок в полза на работодателя

РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно – 5 ч./ден. Работата е свързана с обслужване на повече от един потребител дневно, съгласно предварително изготвен седмичен график

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 29.11.2016г.
ДО: 05.12.2016г. вкл.
В СГРАДА НА: Район „Източен”, деловодство, стая № 23
АДРЕС: гр. Пловдив, ул. " Лев Толстой " №2
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 29.11.2016г.