Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Подаване на заявления за продажба на мартеници и цветя

Уважаеми граждани,

Район „Източен“ информира, че заявления за издаване на Разрешения за ползване на място - общинска собственост, с предназначение - продажба на мартенички/кампанийна продажба на цветя, ще се приемат, считано от 04.01.2022 г., САМО на гише № 2 /стопански дейности/, находящо се на бул. „Шести септември“ № 274, за следните зони:

*Заявление за продажба на мартеници ще се получава от гише № 2/стопански дейности/ от 04.01.2022 г.

2. Разрешението за ползване на място се издава въз основа на заявление (по образец), подадено лично от заявителя или негов представител с нотариално заверено пълномощно

3. Таксата за ползване на площ 2 кв.м е съгласно Приложение 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на община Пловдив