Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобрена схема за разполагане на преместваеми търговски обекти