Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление по чл. 127, ал. 6 от ЗУТ