Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за свободни позиции: Домашен помощник, Личен асистент, Медицинска сестра, Психолог, Рехабилитатор и Социален асистент по проект - ВG05M9OP001-2.002-0218-C001

Във връзка с изпълнението на проект "Независим живот-Район "Източен" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -ВG05M9OP001-2.002-0218-C001 - "Независим живот",която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",съфинансирана от Европейския социален фонд на Еврапейския съюз, администрацията обявява свободни позиции за следните длъжности:

- 14 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

- 7 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

- 7 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

- 1 СВОБОДНО МЕСТО ЗА РЕХАБИЛИТАТОР

- 1 СВОБОДНО МЕСТО ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

- 1 СВОБОДНО МЕСТО ЗА ПСИХОЛОГ

 

Документи на кандидатите ще се приемат

от 22.02.2016г. до 02.03.2016г. вкл.

в сградата на район "Източен"  с адрес: ул."Лев Толстой" №2

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта