Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС

Срока за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв се удължава до 19.06.2015г.

Срока за провеждане на конкурсите се удължава до 10.07.2015г.