Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „СКЛАДОВА АВТОБАЗА С ГТП, АВТОМИВКА, СЕРВИЗ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ в поземлен имот с идентификатор 56784.527.164 по КК и КР на гр. Пловдив, Източна индустриална зона - IV част, Район Източен, гр. Пловдив