Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води"