Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за инвестиционно предложение изграждане на “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТИ ЗА ХЛАДИЛНА, КЛИМАТИЧНА И АВТО ТЕХНИКА И КОМПОНЕНТИ” в УПИ IV-2219, жилищно строителство, обществено обслужване, квартал 17а по плана на кв. „Изгрев“, гр. Пловдив, съответстващ на ПИ с идентификатор 56784.526.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив