Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОДАЖБА НА ЧАСТИ ЗА ХЛАДИЛНА, КЛИМАТИЧНА И АВТО ТЕХНИКА И КОМПОНЕНТИ” В УПИ IV-2219, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВАРТАЛ 17А ПО ПЛАНА НА КВ. „ИЗГРЕВ“, ГР. ПЛОВДИВ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.526.85 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ