Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за две свободни позиции: Социален работник и Сътрудник социална работа по Проект BG05M9OP001-2.002-0218-С001- „ Независим живот – Район „Източен”

 Във връзка с изпълнението на  Проект BG05M9OP001-2.002-0218-С001- „ Независим живот – Район „Източен” финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ Независим живот”, администацията обявява 2 /две/ свободни позиции за следните длъжности: Социален работник и Сътрудник социална работа.

Документи на кандидатите ще се приемат:

от 01.02.2016г.

до 05.02.2016г. вкл.

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта