Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОБЯВА - ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ЗА ЛИЦА ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

  1. Обява
  2. Приложение № 1
  3. Приложение № 2
  4. Приложение № 3