Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за инвестиционно предложени „Обособяване на площадка за производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба и текстилни отпадъци в съществуващо производствено хале“, гр. Пловдив, ул. „Удроу Уилсън“ № 16